Kaikki työt

Brändiuudistus

A-klinikkasäätiö toimii parinkymmenen eri hankkeen kautta, joista lähes jokaisella oli ennen uudistusta oma visuaalinen ilmeensä. A-klinikkasäätiön kattava toiminta päihde- ja riippuvuushaittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi näyttäytyi eri hankkeiden kautta eri näköisenä, koska yhteinen visuaalinen ilme puuttui.

Tavoitteena oli muodostaa brändihierarkia nykyisille sekä tuleville hankkeille ja yhdistää toiminta selkeästi yhden kattobrändin alle. Samassa yhteydessä uusittiin A-klinikkasäätiön visuaalinen ilme vastaamaan visiota olla addiktioiden tunnustetuin asiantuntija Suomessa sekä heijastamaan A-klinikkasäätiön strategiaa. Visuaalisessa ilmeessä tuli näkyä vahvasti säätiön visio, missio ja arvot.

Lisäksi tavoitteena oli yhdistää ihmiset säätiön sisällä yhden, vakuuttavan brändin alle – vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kohottaa ylpeyttä A-klinikkasäätiöön kuulumisesta.

Visuaalinen ilme nojaa vahvasti A-klinikkasäätiön perusajatukseen ihmisten aidosta kohtaamisesta, addiktioihin liittyvän stigman poistamisesta ja yhteiskunnan  inhimillistämisestä. Uusi visuaalisuus on yksinkertainen – sen ytimen muodostavat uudistettu liikemerkki, tyhjän tilan käyttö sekä typografia. Persoonallinen Helsinki Type Studion fontti kuvastaa sattumia ja erityisyyksiä, joita ihmiselämään kuuluu.

Pyramidinomainen tunnus viestii säätiöstä monen hankkeen vahvan tukijalkana. Siinä näkyy myös A-kirjain, jolla kaikki toiminta sidotaan A-klinikkasäätiöön. Tunnuksen voi myös nähdä eräänlaisena labyrinttina, joka kuvastaa jokaisen yksilöllistä polkua ja reittiä addiktion äärellä: A-Klinikkasäätiön toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa, mistä “suunnasta” tahansa, missä elämänvaiheessa tai -tilanteessa tahansa – siksi aikaa, kun oma tilanne vaatii. Taustalla on aina positiivinen ajatus siitä, että ulospääsy on olemassa.

Eri hankkeita edustavien työntekijöiden toiveiden, tietotaidon ja kokemuksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen niin osana brändityötä kuin visuaalisuuttakin olivat avain onnistumiseen. Brändityö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä A-klinikkasäätiön eri toiminnoista kootun bränditiimin sekä säätiön johtoryhmän kanssa. Lisäksi osallistettiin kriittisissä kohdissa koko henkilökuntaa. Tiiviin osallistamisen, huolella suunnitellun sisäisen viestinnän strategian sekä empaattisen dialogin avulla saimme sitoutettua A-klinikkasäätiön ihmiset hankkeeseen jo prosessin aikana.

"Sherpan tiimi näytti jo tarjousten kilpailutusvaiheessa osaamisensa ajatella A-klinikkasäätiön tarpeita ja toimintamme syvää ydintä. Käytännön työ heidän kanssaan osoitti näytöt todeksi. Sherpa teki hartiavoimin töitä eteemme ja sitoutuminen näkyi projektin kaikissa vaiheissa. Olen todella ylpeä lopputuloksesta, koska ilmeemme on lähestyttävä ja persoonallinen sekä se yhdistää hienolla tavalla yksilöllisyyden osaksi isompaa kokonaisuutta, yhteiskuntaa."

Tarja Virolainen, viestintäjohtaja, A-klinikkasäätiö

 

Tiedustelut

Tommi Kortesniemi

Luova johtaja, partner
+358 50 3000 523
tommi@sherpa.fi

Tavallisen poikkeuksellinen Meltlake

Tausta ja tavoite

Meltlake on tuore, vahvassa kasvussa oleva Microsoft-teknologioihin keskittynyt konsultointitalo. Yritys tarvitsi työnantajakuvaa ja rekrytointia vahvistavan konseptin alalle, jossa tekijöistä kilpaillaan. Alan osaajat ovat samalla kertaa tavoiteltuja ja vaikeasti tavoitettavia. Moni vaihtaa työpaikkaa kaverin suosituksesta. Siksi oli ensisijaisen tärkeää luoda konsepti, joka resonoi oman henkilökunnan keskuudessa.

Tavallisen poikkeuksellinen firma 

Haastattelut meltlakerien kanssa avasivat ajattelun, jolla pääsimme konseptin ytimeen: kaikki ovat hyvinkin erilaisia yksilöitä ja silti kaikissa on jotain samaa. Konseptiksi kiteytyi “Tavallisen poikkeuksellinen” joka kuvaa oivallisesti sekä tekijöitä että heistä muodostuvaa yritystä.

Tai kuten rekrylähestymisessä asia muotoiltiin:

Jos olet tavallisen poikkeuksellinen, olet juuri sopiva

Tervetuloa moderniin klassikkoon. Meltlake on tiivis tiimi uniikkeja yksilöitä. Yhtenäinen kulttuuri, joka rakastaa yksilöllisyyttä. Olemme samaan aikaan nuori ja vanha. Olemme läsnä sekä paikalla että etänä. Vakaasti dynaaminen. Ekstrovertti-introvertti. Samanlaisia erilaisia. Molempi parempi. Sinä sovit joukkoon, koska olet juuri sinä.

Luova toteutus

Konsepti rakentuu vastinpareille, joita meltlakerien joukosta löytyy. Toteutuksissa nostetaan esiin vastinparin osapuolien intressejä ja vahvuuksia, sekä selkeän ammatillisesta näkökulmasta että henkilökohtaisten preferenssien valossa. Visuaalinen ajatus laadittiin tasapainoisesti yin&yang-asetelmaksi, jonka peruspilariksi solahti luontevasti Meltlaken logosta tuttu astemerkki.

Konseptin vahvuuksia on myös se, että aina ei tarvitse kilauttaa mainostoimistokaverille: tämän sivun esimerkit on tehty tavallisen poikkeuksellisten meltlakerien toimesta inhouse. Meitä sherpoja tietty lämmittää se, millaisella innolla ja taidolla konsepti on lähtenyt lentoon.

"Työntekijämme ovat taustoiltaan monialaisia, erilaisia ja osaamiskirjoltaan hyvin laaja-alaisia. Meissä kaikissa on kuitenkin jotain samaa, ja siksi toimimme hyvin yhteen. Me koemme tämän ehdottomasti rikkautena ja halusimme tuoda tätä esiin työnantajabrändissämme. Sherpa kiteytti tämän asian loistavasti.”

Minna Marttinen, Business Applications Lead, Meltlake

Tulokset

Meltlaken henkilökunta on ollut aktiivisesti ja innokkaasti mukana miettimässä vastinpareja ja esiintymässä konseptisovellusten pääosissa. Pienissä piireissä tuttujen näkyminen yrityksen viesteissä on tehokas väline, koska moni miettii seuraavia urasiirtojaan luotettavien ihmisten suosituksien kannustamana.

Konsepti on sekä sitouttanut että koukuttanut. Uusia meltlakereita on löytynyt, ja myös heidän esittelyissään on sovellettu tavallisen poikkeuksellinen -ajatusmallia.

Tiedustelut

Tommi Kortesniemi

Luova johtaja, partner
+358 50 3000 523
tommi@sherpa.fi

It feels like an utopian daydream. Far-fetched. Absurd. Impossible. Until it isn’t.

Suomella on lähes maailman kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet. Siksi Suomi halusi ottaa inklusiivisen ja ratkaisukeskeisen johtajan roolin globaalina ilmastotoimijana, joka kehittää ratkaisuja  yhdessä muiden maiden kanssa ja tarjoaa osaamistaan muille.

Suunnittelimme ja toteutimme Ulkoministeriölle rohkean viestintäkonseptin, joka kertoo maailmalle Suomen ilmastotoimijuudesta. Konsepti kiteytettiin yhteen englanninkieliseen sanaan: UNTIL.

Konsepti tuotti edustustoille lisäarvoa ja auttoi heitä viestimään Suomesta innovatiivisena ilmastotoimijana, herätti kansainvälistä kiinnostusta ja huomiota sekä tuki Suomen ilmastotarinaa ja vahvisti kansainvälistä profiilia.

Kun Sauli Niinistö piti puheenvuoronsa Glasgown ilmastokokouksessa, hän siteerasi konseptia sanoen: “change may seem inconceivable but only until we act.”

Tiedustelut

Lea von Fieandt

Asiakkuusjohtaja
+358 40 834 8896
lea@sherpa.fi

Brändiuudistus

Arkkitehdit Kontukoski tarvitsi uuden brändi-identiteetin, joka tukee yritystä sen astuessa elinkaaren uuteen vaiheeseen.

Workshoppien kautta löysimme Kontukosken tavan lähestyä arkkitehtuuria ja tehdä näkyväksi yrityksen tavan työskennellä. Syntyi konsepti Kohtaamisia, joka viittaa niin Kontukosken asiakaslähtöiseen työskentelymalliin kuin suunniteltaviin kohteisiin, joissa useimmissa kohtaaminen on tärkeässä roolissa.

Visuaalinen identiteetti perustuu selkeään pääväriin sekä vahvoihin, ajattomiin elementteihin. Yksinkertainen ilme jättää tilan tärkeimmälle eli arkkitehtuurin esittämiselle.

”Sherpan avulla saimme avattua asiaan uusia näkökulmia ja löysimme uudistukseen riittävän monitasoisen, mutta samalla selkeän ratkaisun, jonka uskomme palvelevan meidän tulevaisuudenkin tarpeita pitkäksi ajaksi eteenpäin. Olemme lopputulokseen kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväisiä."

Petri Kontukoski, toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA

Tiedustelut

Tommi Kortesniemi

Luova johtaja, partner
+358 50 3000 523
tommi@sherpa.fi

Brändiuudistus

Suomalainen it-konsultointitalo Houston Inc. Consulting on uudistumisen ja kasvun tiellä. Brändistrategia oli hiljattain uusittu ja seuraavaksi tarvittiin selkeä strategiaan perustuva täysin uusi visuaalinen identiteetti. Visuaalisen identiteetin lisäksi projekti sisälsi äänensävyn määrittelyn, hissipuheen ja keskeiset viestit, sloganin sekä runsaan ilmeen esimerkityksen, joilla onnistuneesti viestitään yrityksen palveluista ja ainutlaatuisesta osaamisesta kaikissa kosketuspisteissä. www.houston-inc.com

Luova ratkaisu

Houston Inc. nimi juontaa juurensa Houstonissa sijaitsevasta avaruusasemasta. Haimme inspiraatiota John F. Kennedyn ikonisesta avaruusajan puheesta: ”We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.” Houston Inc. tarjoaa palveluita, joiden avulla päästään ratkaisemaan asiakkaalle vaikeita digitaalisuuteen liittyviä kokonaisuuksia, haasteita tai ongelmakenttiä. Syntyi slogan Because it’s hard.

Visuaalisuuteen halusimme tuoda avaruusteemaa symbolisella tasolla. Pohdimme avaruusohjelmien sekä ohjelmistokehityksen samankaltaisuuksia – sitä, kuinka onnistuminen vaatii molemmissa asioiden näkemistä monesta perspektiivistä. Pitää hahmottaa skaalaa kosmoksen makro-tasolta mikroskooppisiin yksityiskohtiin.

Toteutus

Skaalaa kuvaamaan luotiin pikselöityvistä elementeistä koostuva visuaalinen maailma. Muoto ei ole monotonisesti toistuva vakio, vaan maailma voi venyä kunkin muokkaajan käsissä omanlaisekseen menettämättä tunnistettavuuttaan. Ajatus heijastaa sitä, kuinka Houston Inc. pystyy samanaikaisesti hahmottamaan laajan kokonaiskuvan sekä paneutumaan yksityiskohtiin pikselintarkasti. Vaikka muodot muuttuvat, symboliikka pysyy ennallaan. Syntyi konsepti, jonka raameissa houstonilaiset voivat myös itse venyttää visuaalista maailmaansa.

Monipuolinen visuaalisuus kaipasi parikseen minimalistista logoa. Pohdimme miten viestiä logotyypillä yrityksen toimialasta mahdollisimman pelkistetyllä, mutta oivaltavalla tavalla. Vastaus löytyi nimen kirjoitusasusta; muutimme Houston Inc. nimen koodin kirjoittajille tuttuun muotoon, jossa sanat erotetaan toisistaan pisteillä. Syntyi .Houston.inc. Näin saimme ehkäpä pelkistetyimmän mahdollisen muodon yrityksen toimialaa viestivälle logolle.

“Kokosimme huikean brändityöryhmän - meitä oli toistakymmentä halukasta Houstonilaista eri rooleista. Aloitimme evaluoimalla kumppanit ja löysimme kaikkien mielestä parhaan - Sherpan. Alkoi mahtava matka yhdessä Sherpan kannatellessa ja varmistaessa pääsymme perille. Lämmin kiitos, olette huikea gängi”

Minna Ruusuvuori, CSMO, Houston Inc.

Tiedustelut

Tommi Kortesniemi

Luova johtaja, partner
+358 50 3000 523
tommi@sherpa.fi

Brändiuudistus

Voland Partners on uusi teknologiayhtiöihin keskittyvä vähemmistösijoittaja, joka valitsi Sherpan suunnittelemaan itselleen brändi-identiteetin. Tarvittiin pari hedelmällistä keskustelua sekä napakka yhteinen workshop, ja brändi alkoi löytää muotonsa.

Laadimme Volandille hissipuheen ja sloganin Grow stronger. Ne viestivät Volandin positiosta kanssayrittäjänä, joka auttaa tech-yrityksiä uuteen menestykseen. Tone of voice määriteltiin ihmisläheiseksi ja jämäkäksi – sellaiseksi kuin rahasto itsekin.

Teknologiarahaston visuaalinen ilme nojaa tyhjään tilaan, vahvoihin kuviin sekä pelkistettyyn, viileään värimaailmaan. Omalaatuisuutta ja tunnistettavuutta tuotiin erottuvalla typografialla sekä orgaanisilla kuvituskuvilla. Mustavalkoisiin henkilöstöpotretteihin haluttiin samalla sekä lämpöä että uskottavuutta.

Voland logo ja tunnus: Jouko Paloranta

Tiedustelut

Tommi Kortesniemi

Luova johtaja, partner
+358 50 3000 523
tommi@sherpa.fi

Haaste
HSL-työmatkaetu on työnantajan työntekijälleen tarjoaman matkalippu joukkoliikenteeseen. Samanlaisia työsuhde-etuja tarjoaa useampi muu toimija, joten HSL:n edusta oli tehtävä mielenkiintoisempi.

Luova ratkaisu ja toteutus

Tutkimusten mukaan työntekijät arvostavat päivittäisiä tekoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Tänä päivänä päättäjät pohtivatkin paljon erilaisia tapoja kasvattaa työyhteisön hyvinvointia, tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta – välillä aika epätoivoisinkin keinoin. Tämän insightin pohjalta työmatkaetua verrattiin muihin työsuhde-etuihin, jotka saatetaan usein kokea hieman kiusallisinakin.

Rohkea toteutus sai maksimaalisen huomion päättäjäkohderyhmien kanavissa, joissa tällaista mainontaa ei ole totuttu näkemään. Kampanja esittää asian inhimillisen hauskasti niin, että kohderyhmä pystyy samaistumaan siihen hymy huulilla.

Tiedustelut

Paroc

Sherpa on toiminut eristeteollisuuden uranuurtaja Parocin lead agencynä vuodesta 2015. Paroc ja Sherpa ovat toteuttaneet yhteistyössä useita markkinoinnin ja viestinnän projekteja aina kansainvälisestä ilmeuudistuksesta kohdennettuihin kampanjoihin.

Vuonna 2018 Parocista tuli osa Owens Corningia. Tarvittiin brändiuudistus, jossa Parocin ilmeeseen tuotiin mukaan Owens Corningin visuaaliset elementit. Tiiviissä yhteistyössä Parocin kanssa Sherpa suunnitteli graafisen ohjeistuksen, joka tiivistää brändiuudistuksen toteutumisen eri jalkautuksissa. Brändiuudistuksen yhteydessä toteutettiin myös kuvauksia uuden brändikuvaston luomiseksi.

Sherpa on ollut suunnitellut ja tuottanut Parocille suurempia markkinoinnin konsepteja, kampanjoita, tuotelanseerauksia sekä sisäisen viestinnän materiaaleja. Kaikki markkinoinnin toimenpiteet on suunniteltu niin, että ne toimivat niin painetuissa materiaaleissa kuin digitaalisissa kanavissa, herättävät kohderyhmän huomion sekä saavat aikaan tavoiteltua toimintaa kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Yhteistyö on saavuttanut liiketoiminnallisia, mielikuvallisia ja sisäistä sitoutumista kasvattavia tuloksia. Parocin myynti on kehittynyt positiivisesti yhteistyön ajan; kilpaillulla markkinoilla tämä ei ole itsestäänselvyys. Mielikuva Parocista laadukkaiden kivivillaratkaisujen asiantuntijana on vakiintunut kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Parocin tullessa osaksi Owens Corning -konsernia sisäinen sitoutuminen on vahvistunut ja työnantajamielikuva selkeytynyt.

Tiedustelut

Linda Capelletti

Asiakkuusjohtaja, partner
+358 40 664 5101
linda@sherpa.fi

Ruukki

The Unbelievable Challenge

Teräkseen ja teräsrakentamiseen erikoistuneen Ruukin toimeksianto Sherpalle oli edistää Ruukki Constructionin rakennusmateriaalien ja -ratkaisujen tunnettuutta arkkitehtien keskuudessa kansainvälisesti ja luoda pitkäkestoinen dialogi heidän ja Ruukin välille. Ratkaisumme oli The Unbelievable Challenge, arkkitehdeille suunnattu kansainvälinen ideakilpailu. Tehtävänä oli suunnitella uudenlainen logistiikkakeskus, joka paitsi uudistaa yleensä mitäänsanomattomana pidettyä rakennustyyppiä innovatiivisella idealla, myös palvelee kilpailun uskomatonta asiakasta, Mr. Santa Clausia.

Kilpailun yhteistyökumppaneita olivat Helsinki Design WeekSnøhetta sekä kilpailutontin tarjoava Oulun kaupunki.

Kampanjan kaikki tavoitteet täyttyivät ja se ylitti kaikki odotukset niin kilpailutöiden määrän ja laadun kuin kilpailun saavuttaman laajan kansainvälisen huomionkin osalta. Ansaitun median tavoittavuus oli 5 364 800 henkilöä (Meltwater).

The Unbelievable Challenge järjestettiin toistamiseen vuonna 2017. Mr. Santa Claus tarvitsi apua ylimääräisten lahjojen jakamiseen, joten suunnittelukohteena oli ostoskeskus, josta saneerattiin lahjaoutlet. Kilpailun voitti Yhdysvaltalainen Ben Feicht, jonka työssä ostoskeskuksen julkisivu oli suunniteltu poikkeuksellisen innovatiivisella tavalla. Vuodeksi 2021 on suunnitteilla kolmas kilpailu, joka jatkaa samaa konseptia.

Tiedustelut

Tommi Kortesniemi

Luova johtaja, partner
+358 50 3000 523
tommi@sherpa.fi

Miten markkinointitoimiston omasta kampanjasta tehdään mediaa kiinnostava ilmiö?

10-vuotissyntymäpäivä juhlistaakseen me Sherpassa saimme idean pyytää TBWA\Helsinkiä suunnittelemaan meille Kauppalehden etusivun ilmoituksen ilman, että osallistuisimme huolellisen briiffauksen jälkeen suunnitteluun. Vääntääksemme rohkeusruuvin äärimmilleen annoimme kilpailijalle täysin vapaat kädet: emme halunneet kuulla ideaa tai nähdä toteutusta etukäteen, vaan vasta kun se oli mediassa.

Luottamus rohkeaan ideaan palkittiin. Teimme perinteisestä printti-ilmoituksesta puheenaiheen kansallisessa ja kansainvälisessa mediassa jo ennen ilmoituksen julkaisua. Lisäksi julkaistu mainos synnytti toimialalle jotain isompaa kuin vain myrskyn ilmoituspinnan reunaehtojen sisällä. Ilmoituksen suunnittelun lisäksi TBWA\Helsinki perusti muiden suomen eturivin toimistojen kanssa lahjaksi Sherpalle toimistoyhteistyöhön perustavan Vastuunkantavat-ryhmän, joka tekee Sherpan johdolla töitä valitsemilleen järjestöille ja yhteiskunnallisille tahoille. sherpa.fi/vastuunkantavat/

Kampanja tavoitti mediassa reilusti yli miljoona silmäparia.

Tiedustelut

Tommi Kortesniemi

Luova johtaja, partner
+358 50 3000 523
tommi@sherpa.fi