Kaikki työt

Sherpa
supports
Helsinki Pride

Haluamme tukea omalta osaltamme sitä, että jokainen tulee nähdyksi ja kohdatuksi itsenään, vapaana pelosta ja syrjinnästä. Sherpa jakaa Helsinki Pride -yhteisön ajatuksen, jossa jokaisen tulee olla yhteiskunnan ja lainsäädännön edessä tasavertainen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli- identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta.

Sanoista tekoihin

Tänä kesänä lahjoitamme 1000€ Helsinki Pride -yhteisö ry:lle. Varat kohdistetaan heidän ympärivuotiseen nuorisotyöhön, jonka tavoitteena on kehittää nuorisotyötä niin, että jokainen nuori tulisi kohdatuksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on.

Tue sinäkin!


Kirjoittaja

Linda Capelletti on Sherpan asiakkuusjohtaja ja partner. Kahden lapsen äiti, joka pyrkii nauttimaan elämästä juuri sellaisena kun se kussakin hetkessä ilmentyy.

Linda Capelletti

Asiakkuusjohtaja, partner
+358 40 664 5101
linda@sherpa.fi