Kaikki työt

Luovan ajattelun kiihdyttämö

Konseptimalli, jolla pyritään avartamaan ajattelua ja synnyttämään uutta.

Paraskin in-house-tiimi hyötyy välillä ulkopuolisen sparrauksesta parhaan lopputuloksen löytämiseksi. Luovan ajattelun kiihdyttämön avulla ideointi arjen kiireeseen voimistuu ja tiimi saa uutta draivia tekemiseen!

Luovan ajattelun kiihdyttämön ytimessä on yhteiskehittämisen metodeja hyödyntävät työpajat.

Työpajojen avulla kehitetään ja yhdistellään sisäisiä sekä ulkoisia ideoita. Rakennetaan siltoja ja poistetaan esteitä.

Löydetään uusia reittejä huipulle – tuoreita luovia lähestymistapoja kohdata loppukäyttäjä markkinoinnin keinoin.

Sanoista tekoihin

  1. Aloitus: otetaan vastaan tavoite (briiffi) ja analysoidaan nykytilanne
  2. Yhteiskehitys: tavoitteeseen perustuvan työpajan valmistelu, fasilitointi ja loppuyhteenveto.
  3. Luova konsepti:  edellisten vaiheiden pohjalta kehitetty lähestyminen: luova konsepti, kärkiviestit ja visuaalinen idea + kevyt ohjeisto.

Yhteistyön tekemisestä

Uskomme välittömään ja rentoon yhteistyömalliin, jossa jokainen asiantuntija voi tuoda kokonaisuuteen lisäarvoa omalla erikoisosaamisellaan. Meille tärkeintä on löytää avoin keskusteluyhteys ja yhteistyön tapa, jolla pystymme hyödyntämään kumpienkin osapuolien vahvuuksia. 

Oman toimialan ymmärrys on asiakkailla kaikkein parhaiten hallussa. Sherpan rooli on katsoa asioita sopivasti ulkopuolelta, kysellä, innostua uudesta – toimia brändäyksen, tunnettuuden, asiakasymmärryksen, kiinnostavuusmuotoilun ja luovan ongelmanratkaisun asiantuntijoina. Esitämme kysymyksiä, kyseenalaistamme alan konventioita, lähestymme haasteita loppuasiakkaiden linsseillä ja kiteytämme olennaisen. Uskomme, että paras lopputulos syntyy aina yhteistyössä, keskustelujen ja eri näkökulmien arvioimisen kautta. 

Parhaassa tapauksessa toimimme osana asiakkaan tiimiä tai sen jatkeena täydentäen asiakkaalla jo olevaa osaamista.

Lisätiedot ja tilaukset: