Kaikki työt

Generatiivinen tekoäly markkinoinnissa ja viestinnässä

Tekoäly on noussut keskiöön monissa organisaatioissa, ja erityisesti varmasti niissä, jossa tehdään paljon markkinointia ja viestintää. Sillä jos ennen tekoälyjen käyttö oli varattu lähinnä pienelle ryhmälle data-analyytikkoja ja insinöörejä, ovat erityisesti generatiiviset tekoälyt (GenAI), kuten ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, MusicGen ja ElevenLabs herättäneet huomiota kyvyillään luoda tekstiä, kuvia ja ääntä – tavallista puhekieltä käyttäen. Seuraavassa käydään läpi muutamia mahdollisuuksia hyödyntää eri generatiivisia tekoälyjä markkinoinnin ja viestinnän arjessa. Lista ei ole kaiken kattava, mutta jatkamme mielellämme keskustelua aiheesta. Artikkelin lopusta löydät yhteystiedot jatkoa varten.

Tekoäly on luova assistentti ideointiin

GenAI ei ole vain työkalu; se voi toimia myös luovana assistenttina. Se voi tarjota uusia näkökulmia ja inspiraatiota, auttaen markkinoinnin ja / tai viestinnän tiimiä näkemään mahdollisuuksia, joita ei aiemmin ole huomioitu. Esimerkiksi digimarkkinointikampanja voisi syntyä seuraavasti:

  1. GenAI:n briefaus ja käyttö: Vaikka esimerkiksi ChatGPT:n Plus-version GPT-4 ymmärtää hyvin suomea, on senkin käyttöön omat niksinsä promptauksesta briefaukseen. Niiden opiskelu onnistuu hyvin Sherpan kanssa yhteistyössä ja tarjoamme asiakkaillemme niin sanottuja AI-sprinttejä, joissa uutta opiskellaan tiiviinä koulutuspäivinä. Tämän jälkeen yhteistyö jatkuu konsultointina ja tukena. Yksin ei tarvitse jäädä AI:n kanssa Sherpan asiakkaana.
  2. Ideointi: Hyvin tehdyn briefin pohjalta GenAI ehdottaa uusia ideoita ja suuntauksia paljon enemmän ja nopeammin kuin kukaan ihminen pystyy. Ihmisten rooli on toimia ideoiden arvioijina ja valittujen ideoiden jatkokehittäjinä. Paras lopputulos syntyy yhdistämällä suunniteltavan asian asiantuntemusta, luovaa ajattelua ja tekölyjen teknistä ymmärrystä.
  3. Suunnittelu: Asiakkaan markkinointiimi, Sherpan luovat AI-asiantuntijat ja soveltuvat GenAI:t työskentelevät yhdessä suunnitellakseen esimerkiksi kampanjan, joka korostaa haluttuja arvoja kaupallinen tavoite silti aina kirkkaana mielessä.
  4. Toteutus: GenAI auttaa luomaan räätälöityjä mainoksia, blogikirjoituksia ja sosiaalisen median sisältöä. Materiaalit viimeistellään aina ihmisen voimin ja myös niin, että niiden voidaan todeta olevan oman tiimin tekemiä, eikä pelkästään tekoälyn tuottamia. 
  5. Seuranta: GenAI:lla seurataan kampanjan tuloksia ja se ehdottaa tarvittaessa muutoksia, jotka vastuutettu asiantuntija toteuttaa harkintansa mukaan.
  6. Jatko: Kampanjan opit huomioidaan seuraavassa kampanjassa, tekoälyä hyödyntäen.

Skaalautuvaa personoitua sisältöä tekoälyllä

Yksi GenAI:n suurimmista vahvuuksista on sen kyky tuottaa skaalautuvaa personoitua sisältöä. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat räätälöidä viestinsä kohderyhmälleen entistä tehokkaammin. Esimerkiksi matkailualan organisaatio voi käyttää GenAI:ta tunnistamaan nousevia trendejä ja kuluttajien mieltymyksiä analysoimalla markkinadataa tai saatua palautetta. 

Tekoälyä hyödyntävä prosessi voisi mennä seuraavasti:

  1. Tiedonkeruu: Kerätään dataa eri lähteistä, kuten sosiaalisesta mediasta, verkkosivuston käyttäjätilastoista tai saadusta palautteesta.
  2. Analyysi: Soveltuva tekoäly analysoi datan ja tunnistaa nousevat trendit, kuten suositut matkakohteet. Tässä uutena piirteenä on juurikin se, että data voi olla hyvinkin monimuotoista ja siitä voi keskustella tekoälyn kanssa sujuvasti suomea käyttäen.
  3. Personointi: GenAI auttaa luomaan räätälöityjä kampanjoita ja viestintää, jotka korostavat paikallisia helmiä ja ”piilotettuja aarteita”. Nämä kampanjat voidaan rakentaa tiiviissä yhteistyössä paljon entistä nopeammin.
  4. Henkilökohtainen kokemus: Kuluttajat voivat saada personoidun kokemuksen luomalla oman tilin, joka chatbotin avulla mahdollistaa sisällön personoinnin, luonnollisesti GDPR huomioiden.

Tehokas analytiikka ja ennustaminen GenAI:lla

GenAI:n voima ei rajoitu vain sisällön luomiseen edellä kuvatusti. Se on myös erittäin tehokas työkalu datan analysointiin ja ennustamiseen, kunhan tietää mikä on mahdollista ja miten.

Esimerkiksi muotialan yritys voisi käyttää GenAI:ta ennustaakseen, mitkä tuotteet tulevat olemaan suosittuja tulevalla sesongilla. On hyvä tietää, että tämä voi vaatia datan esikäsittelyä, kuten tarpeettoman tiedon poistamista ja tekstin normalisointia, jotta se on nykyisten generatiivisten mallien muistin mahdollisuuksien rajoissa. Tämä prosessi on tärkeä ja myös mahdollistaa sen, että ihminen pysyy koko ajan kartalla mitä dataa esimerkiksi GPT-4 käyttää.

Autenttisuuden haaste tekoälyllä

Tekoälyn tuottaman sisällön kasvava käyttö jokapäiväisessä markkinointiviestinnässä tuo mukanaan autenttisuuden haasteen. Vaikka GenAI pystyy luomaan sisältöä, joka on teknisesti korkealaatuista ja kohdennettua, se ei välttämättä aina pysty vangitsemaan inhimillistä kosketusta ja aitoutta. Tätä haastetta voidaan kuitenkin vähentää promptaamalla GenAI:lle tarvittavia taustatietoja. Paras lopputulos syntyy silti aina yhteistyössä ihmisen kanssa, mutta osaavissa käsissä GenAI on todella inspiroiva työkaveri.

Pohjatyöhön ja myös materiaalin kanssa työskentelyyn ja jatkojalostukseen apua on tarjolla esimerkiksi Sherpan AI-sprintin tai asiakaskohtaisella jatkuvan yhteistyön malleilla.

Generatiivisen tekoälyn eettiset kysymykset

Generatiivisen tekoälyn käyttö markkinoinnissa ja viestinnässä on herättänyt jo keskustelua ja kysymyksiä, erityisesti tekijänoikeuksien alueella. Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus voi syntyä vain ihmistekijöille, joten AI:n luomistyön tulokseen ei lähtökohtaisesti synny tekijänoikeuksia. Jos kuitenkin ihmisen rooli lopputuloksessa on merkittävä, esimerkiksi tekstin muokkauksen tai kuvankäsittelyn seurauksena, voidaan tekijänoikeuden syntymisen mahdollisuutta pitää ainakin suurempana.

Onneksi tekijänoikeuslain muutokset, jotka tulivat EU:ssa voimaan 3.4.2023, ovat tuoneet lisää selkeyttä tilanteeseen. Muutosten myötä on mahdollista kouluttaa tekoälysovellusta avoimesti saatavissa olevalla datalla ellei sen käyttöä ole erikseen kielletty. On silti tärkeää huomata, että tekijänoikeuksien linjaukset voivat vaihdella maittain, ja markkinoinnin ja viestinnän johtajien ja päälliköiden on seurattava tarkkaan omia relevantteja markkinointaan, sillä päätöksiin voi tulla isojakin aluekohtaisia eroja tulevaisuudessa.

Generatiivisen tekoälyn käyttö markkinoinnissa ja viestinnässä tarjoaa valtavia mahdollisuuksia, mutta se tuo mukanaan myös monimutkaisia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, joita ei tule pelätä. Tähän liittyen on kuitenkin hyvä tietää, että Suomessa sääntely jo kieltää tekoälyjen haitallisimmat muodot. On aina välttämätöntä lähestyä tekoälyn käyttöä vastuullisesti ja lainmukaisesti, ja toimia harkiten ja eettisesti kestävällä tavalla aihetta tuntevien ja seuraavien kumppanien kanssa. 

Yhteenveto generatiivisista tekoälyistä markkinoinnissa ja viestinnässä

Generatiivinen tekoäly tarjoaa monia mahdollisuuksia jokaiselle meistä, mutta sen käyttöön liittyy myös monelle kysymysmerkkejä. Oikein käytettynä se voi auttaa yrityksiä saavuttamaan yleisönsä uudella ja tehokkaalla tavalla, mutta on tärkeää lähestyä sitä harkiten ja ymmärtää sen rajoitukset ja mahdollisuudet. Toivottavasti tämä artikkeli toimii oppaana markkinoinnin ja viestinnän johtajille ja päälliköille, jotka haluavat ymmärtää, miten generatiivinen tekoäly voi muuttaa markkinointiviestintää tulevaisuudessa. Annamme mielellämme lisätietoja aiheesta ja olemme luovan markkinoinnin ja luotettavan viestinnän kumppani tässä uudessa ja jännittävässä AI:n ajassa!

 

Lisätiedot ja yhteistyöt

Jukka Niittymaa
Head of AI & Innovations
jukka@sherpa.fi

Tarjouspyynnöt ja uudet asiakkuudet

Elina Bono
CEO
elina.bono@sherpa.fi 

Tämän artikkelin kirjoittamisessa on hyödynnetty ChatGPT Plus -sovellusta.


Kirjoittaja

Jukka Niittymaa on Sherpan Head of AI & Innovations ja varustettu monipuolisella luovan markkinointiviestinnän historialla. Jukalle luonto, kestävä kehitys ja markkinointi ovat sydäntä lähellä. Hän innostuu paljon myös uuden oppimisesta, tekoälyistä, digitalisaatiosta, innovaatioista, tiedeuutisista, konemusasta ja luonnon rauhasta. Työnsä ohessa Jukka opiskelee tohtoriksi ja tutkii generatiivisten tekoälyjen vaikutusta viestintään ja markkinointiin.

Jukka Niittymaa

Head of AI & Innovations
+358 45 673 4942
jukka@sherpa.fi