Sherpa

Vihreät / De Gröna

Teimme kampanjan, jonka tavoitteena oli saada ihmiset samaistumaan puolueeseen, sen edustamiin arvoihin ja johtohahmoihin. Kuvat ja videot toteutettiin dokumentaarisella ja helposti lähestyttävällä tavalla. Poliittisesti tärkeistä asioista puhuttiin kansankielisesti. Slogan ”Nyt jos koskaan” ja otsikoiden tyyli ”äänelläsi tehdään_____” motivoivat toimintaan ja herättelivät sekä nukkuvia äänestäjiä, että äänestäjiä muilta puolueilta.

Pienimmällä budjetilla saavutettiin toiseksi suurin vaalivoitto. Paikkamäärä nousi 50 %. Lisäksi kampanja oli ponnahduslauta jatkuvalle tekemiselle. Samaa tyyliä ja tekemisen tapaa on jatkettu vaalien jälkeenkin, ja puolueen kannatus on noussut tasaisesti vaaleista tähän päivään asti. Tulokset 2015: ääniä 253 102, äänestysprosentti 8,53 %, paikkamäärä 15.